Polityka prywatności

  1. Przesyłając swoje dane w formularzu kontaktowym na naszej stronie, wyrażasz zgodę na niniejsze zasady przetwarzania danych.
  2. W formularzu kontaktowym musisz podać dane swojej lub swojej firmy oraz pytanie, które Cię interesuje, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
  3. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana na Łotwie „Cosmoss”, reg. Nie. 50103294031, Klijānu Street 7 k-2 – 5, Ryga, LV-1012 (dalej – COSMOSS).
  4. Twoje dane – imię i nazwisko, e-mail, telefon oraz pozostawiona przez Ciebie wiadomość posłużą do komunikacji w sprawie interesującej Cię usługi COSMOSS. Po wysłaniu do nas wiadomości przedstawiciel COSMOSS skontaktuje się z Tobą e-mailem lub dzwoniąc pod podany przez Ciebie numer telefonu.
  5. Twoje dane będą przechowywane w systemie informacyjnym COSMOSS na Łotwie w ciągu jednego roku od otrzymania Twojej zgody.
  6. Masz prawo skontaktować się z COSMOSS pisząc na adres e-mail: [email protected] w celu otrzymania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, dokonania zmian w Twoich danych osobowych, żądania wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia Twoich danych osobowych lub wykonania Twoje prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
  7. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, pisząc na adres e-mail: [email protected].
  8. W celu ochrony swoich praw w zakresie przetwarzania danych masz prawo do zwrócenia się do organu nadzorczego – Państwowej Inspekcji Danych.
  9. Przetwarzanie Twoich danych podlega przepisom ustawowym i wykonawczym regulującym przetwarzanie danych w Republice Łotewskiej.