Leverans av varor

COSMOSS tillhandahåller direkt (dörr till dörr) leverans av varor endast i samarbete med internationellt erkända transportföretag

Transportföretag

Leveransen av varor till ditt företags försäljningsställe, kontor eller lager utförs av världens mest betrodda transportföretag – DHL, TNT, FedEx och UPS.

dhl
cosmoss.lv

Försäkring av försändelser

Alla transporterade varor är försäkrade för att undvika risk för skada, förlust eller stöld av värdefulla varor under leveransen.

Spårning av försändelser

Vi tillhandahåller snabb leverans av varor med möjlighet att spåra försändelser. Du kommer att kunna spåra din leverans med exakt information om dess plats och leveranstid.

cosmoss.lv
cosmoss.lv

Certifikat

Alla varor levereras med certifikat och dokumentation som garanterar försäljning av endast äkta märkesvaror och att de uppfyller kvalitets- och produktionsstandarder.

Transportföretag

Leveransen av varor till ditt företags försäljningsställe, kontor eller lager utförs av världens mest betrodda transportföretag – DHL, TNT, FedEx och UPS.

Försäkring av försändelser ​

Alla transporterade varor är försäkrade för att undvika risk för skada, förlust eller stöld av värdefulla varor under leveransen.

Spårning av försändelser

Vi tillhandahåller snabb leverans av varor med möjlighet att spåra försändelser. Du kommer att kunna spåra din leverans med exakt information om dess plats och leveranstid.

​Certifikat

Alla varor levereras med certifikat och dokumentation som garanterar försäljning av endast äkta märkesvaror och att de uppfyller kvalitets- och produktionsstandarder.

 • Izplatīšanas biznesā kopš 2010. gada

  Uzsvars tika likts uz Baltiju, Skandināviju un Poliju

  Vietējo iekšējo komandu pieaugošā pieredze un kapacitāte
  Izmantojot efektīvu loģistiku

  iespējams veikt mazākus mazumtirgotāju pasūtījumus

  Mazumtirgotāju reversie pasūtījumi un krājumu papildināšana

  Platinimo versle nuo 2010 metų.

  Akcentas Baltijos šalims, Skandinavijai ir Lenkijai
  Auganti vietinių komandų patirtis ir pajėgumai Naudojant efektyvią logistiką

  Galimybė vykdyti mažesnius mažmeninės prekybos užsakymus

  Mažmenininkų atvirkštiniai užsakymai ir atsargų papildymas

  Müügivaldkonnas alates 2010. aastast.

  Rõhk Balti riikidel, Põhjamaadel ja Poolal

  Kohalike meeskondade laienev kogemus ja võimekus

  Tõhusa logistika kasutamine

  Võimalik esitada väikseid jaetellimusi

  Jaemüüjate tellimuste tagastamine ja varude täiendamine

  Vi har vært i distribusjonsbransjen siden 2010.

  Vi fokuserer på Baltikum, de Nordiske land og Polen.

  Økende erfaring og kapasitet av våre lokale interne team gjennom bruk av effektiv logistikk.

  Mulighet for å legge inn mindre bestillinger fra forhandlere.

  Forhandlernes omvendte bestillinger og lagerpåfylling

  W branży dystrybucyjnej od 2010 roku.

  Nacisk na kraje bałtyckie, Skandynawię i Polskę

  Rosnące doświadczenie i potencjał lokalnych zespołów wewnętrznych

  Wykorzystanie sprawnej

  Możliwość składania małych zamówień detalicznych

  Zwrotne zamówienia detalistów i uzupełnianie zapasów

  Vi har varit i distributionsbranschen sedan 2010.

  Vi fokuserar på Baltikum, Skandinavien och Polen.

  Växande erfarenhet och kapacitet hos vår lokala interna team genom användning av effektiv logistik.

  Möjlighet att utföra mindre beställningar från återförsäljare.

  Återförsäljarnas omvända beställningar och lagerpåfyllning

  Se on ollut jälleenmyyntibisneksessä vuodesta 2010 lähtien.

  Painopistealueina ovat Baltia, Skandinavia ja Puola

  Paikallisten tiimien kasvava kokemus ja potentiaali

  Tehokkaan logistiikan käyttö

  Mahdollisuus tehdä pieniä vähittäistilauksia

  Vähittäismyyjien takaisintilaukset ja varastojen täydentäminen

  Er som ditributør siden 2010.

  Særlig fokus på de Baltiske lande, Scandinavien og Polen

  Voksende erfaring og potentiale af lokale interne grupper

  Benyttelse af en effektiv logistik

  Mulighed for placering af små detailbestillinger

  Restordrer fra diverse detailforhandlere og komplettering af reservebeholdning

  We are in the distribution business since 2010
  Focus on the Baltics, Scandinavia and Poland
  Growing experience and capacity of local internal teams Using efficient logistics
  Possibility to place smaller retailer orders
  Retailers’ reverse orders and stock replenishment